awards_90

  • Home
  • Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame Inzetbaarheid

Over(weg) met stress

Een van de belangrijkste factoren die het succes van een organisatie bepaalt, zijn de mensen; hét belangrijkste kapitaal van een bedrijf. Een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid van de medewerkers heeft daarmee de hoogste prioriteit.

Vermindering van stress, verhogen van prestatie en motivatie, verbeteren van concentratie, fysieke en mentale ontspanning; het is allemaal mogelijk met ons totaal stress-reductie programma.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat nauwkeurig kan worden vastgesteld óf er sprake is van stress wanneer variabelen uit meerdere domeinen worden gemeten. Door deze methode te volgen kunnen we een betrouwbare vertaling maken naar de uiteindelijke stressscore van een organisatie. Dit vormt het uitgangspunt van ons programma.

Een actief en productief stress-reductie programma investeert in de mens en dus het bedrijf. Het programma helpt bij het verbeteren van de gezondheid van uw medewerkers, de algemene werkomstandigheden en de werktevredenheid. Tegelijk vermindert de stress aanzienlijk, verbetert de veerkracht en verhoogt de productiviteit. Een win-win situatie voor uw organisatie én uw medewerkers.