awards_90

  • Home
  • Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame Inzetbaarheid

Over(weg) met stress

Een van de belangrijkste factoren die het succes van een organisatie bepaalt, zijn de mensen; hét belangrijkste kapitaal van een bedrijf. Een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid van de medewerkers heeft daarmee de hoogste prioriteit.

Vermindering van stress, verhogen van prestatie en motivatie, verbeteren van concentratie, fysieke en mentale ontspanning; het is allemaal mogelijk met ons totaal stress-reductie programma.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat nauwkeurig kan worden vastgesteld óf er sprake is van stress wanneer variabelen uit meerdere domeinen worden gemeten. Door deze methode te volgen kunnen we een betrouwbare vertaling maken naar de uiteindelijke stressscore van een organisatie. Dit vormt het uitgangspunt van ons programma.

Een actief en productief stress-reductie programma investeert in de mens en dus het bedrijf. Het programma helpt bij het verbeteren van de gezondheid van uw medewerkers, de algemene werkomstandigheden en de werktevredenheid. Tegelijk vermindert de stress aanzienlijk, verbetert de veerkracht en verhoogt de productiviteit. Een win-win situatie voor uw organisatie én uw medewerkers.

Onze aanpak

Wij ontwikkelden een aanpak tegen stress  die bewezen effectief is. Hierbij gaan we op 2 niveaus  binnen uw organisatie aan de slag, zodat iedereen betrokken wordt bij het programma:

  1. Wij adviseren over de aanpak van de bron van stress op organisatie niveau.
  2. Wij helpen uw medewerkers veerkrachtiger te worden/te versterken.

Concreet:

Stap 1
Wij verrichten een onderzoek naar de mate van stress. Hiervoor interviewen we uw medewerkers en  putten uit informatie uit eerdere onderzoeken. Zo komt de nulmeting tot stand.

Stap 2
– Wij ondernemen actie op beide niveaus binnen uw organisatie: Aan de hand van de resultaten van stap 1 komt er een plan van aanpak met een duidelijke prioritering en organiseren wij een werksessie.
– Wij organiseren een inspiratiesessie over onze aanpak om stress onder medewerkers te reduceren en de concentratie en het energiepeil te verhogen, etc.

Stap 3
Wij geven een workshop zodat uw medewerkers inzicht krijgen in het stressmodel. Ze leren hoe en op welke manier ze het stressniveau op korte en lange termijn zelf kunnen beïnvloeden.

Stap 4
Tussentijds meten we meerdere malen de resultaten van onze aanpak, houden we interventies en zorgen we voor borging.

Tarief

Kosten voor het totale stress-reductie programma: € 14.495,00

Kosten per medewerker

Uitgaande van een organisatie met 100 medewerkers:

€ 144,95 per medewerker per jaar
€   12,08 per medewerker per maand
€     0,70 per medewerker per dag

Opbouw van de kosten

  1. Informatie verzamelen (feiten, cijfers, nulmeting).
  2. Werk- en inspiratiesessie.
  3. Op locatie fysiek meten van de stressindex van een groep van ongeveer 40 medewerkers gedurende 2 dagen.
  4. Een ontspanningssysteem op locatie dat eigendom blijft van uw organisatie.
  5. Verrichten van tussentijdse metingen: na 3 maanden;

– na 6 maanden;

– na 12 maanden (eindmeting).

  1. Workshop over stress en hoe je er zelf mee aan de slag kunt gaan.

Bewezen effecten inzichtelijk maken.