awards_90

Werking

Achtergrond en werking

Hoe zijn de brainLight systemen ontstaan.

Neuro-wetenschappers geven aan dat neuro-processen in onze hersenen en de door ons bewust  beleefde momenten zeer nauw met elkaar in verbinding staan. Onze geest en bewustzijn zijn een onderdeel van onze menselijke ontwikkeling en zijn het resultaat van de evolutie van het zenuwstelsel.
Dit wordt gezien als een van de belangrijkste kenmerken van de hedendaagse neuro-wetenschap. De enorme aanpassings-capaciteit en de leervaardigheid van onze hersenen vormen de meest indrukwekkende opgebouwde kennis van neuro-wetenschappers.

Onze hersenen zijn in staat zich spontaan aan frequenties aan te passen en gaan dan ook op natuurlijke wijze eigen frequenties maken die passen in het patroon van de ontvangen frequenties.
Er ontstaat een gevoel van ontspanning, de ademhaling wordt langzamer en gelijkmatiger, de spieren ontspannen. Door de rust die ontstaat en de hersenen meer in balans komen wordt de concentratie en focus versterkt. Doordat de hersenhelften worden aangezet samen te werken worden zwaardere opgaven gemakkelijker te begrijpen.

Er zijn twee wetenschappelijke inzichten te noemen nl.
–  herhaling van klanken en ritme zorgen voor verandering van de hersenfrequenties
–  lichtimpulsen die in sterkte verminderen zorgen voor ontspanning

Vanaf de 60-er jaren weten we (Robert Monroe USA) dat onze hersenen een voortdurende akoestische en of optische prikkel volgen en
zich daaraan aanpassen, dit is met een EEG-meting inzichtelijk te maken.

Werking van de brainLight systemen

Rondom 1980 ontstaan, met vorenstaande kennis de eerste brainLight systemen.
De brainLight mentaal systemen zorgen met behulp van een kleine hoog ontwikkelde computer ervoor dat de gebruiker in een bepaald hersengolf bereik komt. Deze apparaten brengen geluid in de vorm van (meditatie) muziek en of gesproken tekst voort via een koptelefoon en lichtimpulsen komen met een visualiseringsbril op onze gesloten ogen.
Akoestische (muziek-gesproken tekst) en optische signalen (lichtimpulsen) zijn volledig gesynchroniseerd en afhankelijk van de programma-keuze wordt de gebruiker in uiteenlopende gemoedstoestanden gebracht.

Van lichte ontspanning naar meditatie naar zelfs extreem bewustzijn en volledige concentratie.
Met snel flikkerende lichtimpulsen (beta-golven) worden de gebruikers uit een gespannen toestand gehaald en met langzame lichtimpulsen naar de alpha-fase (ontspanning) gebracht. De gebruikers voelen zich na enkele minuten rustig en ontspannen, de ademhaling wordt langzamer en regelmatiger.
Eer ontstaan beelden in onze gedachten net als in een film, ook kunnen kleuren, vormen en patronen ontstaan aan de binnenkant van de ogen.

Bij regelmatig gebruik kunnen we de volgende resultaten vaststellen:
– Diepe ontspanning
– Stress vermindering en stress resistentie
– Meer energie en vitaliteit
– Toenemende creativiteit
– Een heldere geest en waakzaamheid

De elektrische activiteit van onze hersenen kunnen we in 4 gebieden verdelen.

Beta-golven
De snelle golven, we zijn in een normale waakzame toestand, de ogen zijn geopend en we zijn gericht op de buitenwereld om ons heen.
Frequentie tussen de 14-40 Herz.

Alpha-golven
Onze ogen zijn gesloten, we zijn ontspannen en rustig in deze toestand zijn we optimaal ontvankelijk om (nieuwe) informatie tot ons te nemen.
Linker en rechterhersenhelft worden gesynchroniseerd.
Frequentie tussen 8-13 Herz

Thèta-golven
Rust en ontspanning veranderen in een slaapgevoel (meditatie), het is in feite het schemergebied tussen het wakker zijn en de slaap (dromen).
Het lichaam kan zich lichamelijk en geestelijk herstellen ons denkpatroon verlaat de vertrouwde banen.
Frequentie 4-7 Herz.

Delta-golven
We zijn in een diepe slaap (trance), het lichaam krijgt een zelf helende werking, herstel van lichaamscellen en de hormoon vorming wordt bevorderd.
Delta-golven zijn de voorwaarde voor een verfrissende en herstellende slaap
Frequentie (0,5-3 Herz)

In de brainLight systemen zal de gebruiker de Alpha- en de Theta-golven het meest ervaren.
Terwijl onze hersenen in dit langzame patroon “zweven” kan het lichaam en geest zich optimaal voorbereiden nieuwe dingen te leren.

Afbeelding Hersengolven

hersenfrequenties